‘En Su Incansable Labor’ ni Rommel N. Angara

Minsa’y winika n’ya sa ‘kin, “Ang araw ko’y palubog na’t
’di na muling sisikat pa.” Hindi ako nakakibo.
Talaga bang ang ibig n’ya’y tuluyan nang mamahinga?
Ano’t ngayon ang lagi n’yang nadarama’y pagkahapo?
“Sa katunayan, ang araw hindi naman lumulubog
ni sumisikat,” sambit ko. “Itong tahanang daigdig
ang sa araw noon pa ma’y naglalakbay nang paikot,
ngunit walang pagkahilo’t pagkapagod kahit saglit!”
Ipinagtataka ko pa: hanggang ngayon bakit kaya
nag-aapoy sa dibdíb n’ya ang marangal na lunggati:
ang maghanapbuhay gamit ang makinang kulay-luksa?
Lahat yata ng sugat ko’y magiliw n’yang tinatahi!
Sakali mang mawala s’ya, ako kaya’y wala na rin?
Maging ganap kaya akong munting patay na bituin?

Tala: Ang pariralang Kastila na “En Su Incansable Labor” ay may literal na kahulugang “Sa Kanyang Walang-pagod na Paggawa” sa Tagalog.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s